Kort om oss

Städförbundet.ax r.f är en förening och branschorganisation i syfte att tillvarata och utveckla branschen på Åland och Svensk-Finland. Initiativet till föreningen togs av städföretaget Städsystem Ab som nu bjuder in övriga städföretag, fastighetsskötarföretag. företag, kommuner, institutioner, m.fl att bli medlemmar i föreningen.

Föreningen är under bildning och inom några månader, när föreningen är bildad tillsätts styrelse på konstituerande möte.  

Föreningen kommer att höja statusen inom branschen och kommer även kontinuerligt utveckla och utbilda personalen inom städ- och fastighetsskötarbranschen på Åland och Svensk-Finland.

Vår målsättning

ARBETA FÖR EN SERIÖS OCH " VIT " BRANSCH

Städförbundet.ax r.f kommer aktivt arbeta för ett seriöst företagande. Detta gör vi bland annat genom att aktivt synliggöra vilka riktlinjer som gäller i städ- och fastighetsbranschen. Våra medlemmar kan också vara med och skapa de goda exempel som vi gärna vill uppmärksamma. Vår ambition och strävan är att kunna svartlista oseriösa aktörer samtidigt som vi lyfter fram de seriösa!

SPRIDA KUNSKAP

Städförbundet.ax r.f  kommer bidra till att sprida information och kunskap! Det gör vi genom att erbjuda vidareutbildning via kurser och nyhetsbrev. Här på hemsidan hittar du viktig fakta och värdefull information från olika leverantörer.  

MILJÖ- OCH KVALITETPÅVERKAN

Städförbundet.ax r.f ser det som viktigt att lyfta fram vad som är ett bra miljö- och kvalitetsarbete. Vi erbjuder hjälp till de som önskar ISO-certifiera sig inom ISO 14001 (Miljöstyrning) och ISO 9001 (Kvalitetstyrning).

INTEGRATION OCH JÄMSTÄLLDHET INOM BRANSCHEN

Städförbundet.ax r.f har ambition att söka vägar och utveckla tillgängligheten till kunskap och utbildning för dem som inte är svensktalande och bidra till jämställdhet inom branschen

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)